Projekter

H2020 RECONECT

Developing Nature Based Solution for hydro-meteorological risks reduction RECONECT demonstrerer, refererer og opskalerer naturbaserede løsninger (“Nature Based Solutions” eller “NBS”) i landdistrikter og naturområder. Fra september 2018 til august 2023 Budget: 15 Mio. € fra EU, 36 partnere. 4 projektområder hvor man vil implementere NBS i gennem RECONECT projektet (Demonstrator A), 6 projektområder hvor man […]

LDP 2020 St. Rise forberedelse til græsning og rydning N2000 2016

Afgræsningsprojektet 16-0335813 beliggende i Sjoen på Rise strand, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna. Rise strand huser en større, men svindende bestand af Bilag IV arten markfirben. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme helt ned i jordniveau, som vil være til gavn for stedets strandengsflora, […]

EU projekter

Læs mære om EU projekter

Landbrugsstyrelsens projekter

Her er de projekter, der finansieres af Landbrugsstyrelsen, som Amphi har arbejdet med. Disse projekter er under Landdistriktsprogrammet 2014-2020 (LDP2020).

LDP 2020 St. Rise forberedelse til græsning og rydning N2000 2016

Afgræsningsprojektet 16-0335813 beliggende i Sjoen på Rise strand, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna. Rise strand huser en større, men svindende bestand af Bilag IV arten markfirben. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme helt ned i jordniveau, som vil være til gavn for stedets strandengsflora, […]

Oprensning af klokkefrøvandhuller på Østfyn

Oprensning af klokkefrøvandhuller på Østfyn Indtil omkring 1920 – 1930 var klokkefrøen vidt udbredt i det østlige Danmark samt Als, Tunø og Samsø, men i dag er der kun 18 bestande tilbage. De findes i Det Sydfynske Øhav og i det forholdsvis tørre, solrige område ved Storebælt. Klokkefrøen lever på Østfyn fra Taarup Strand i […]

Læs mære om Landbrugsstyrelsens projekter