Om os

Amphi Consult er en dansk rådgivningsvirksomhed inden for naturpleje, naturovervågning og gennemførelse af nationale og internationale naturprojekter.

Vi har siden 1993 arbejdet med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur.

Vores mission er at arbejde aktivt og effektivt for sikring af danske naturområder og den generelle biodiversitet.

Amphi Consult består af tre afdelinger, som samarbejder om at udvikle og levere den bedste rådgivning for vore kunder.

Vores ekspertise

Amphi har ekspertise inden for:

  • Miljø- og biodiversitetsrådgivning (Naturbeskyttelseslovens §3, Habitatdirektivets bilag IV-arter, N2000-vurdering m.m.)
  • Adminstration og gennemførelse af nationale og internationale naturprojekter (LIFE, EU, H2020, Interreg), beboerinddragelse
  • Biologisk byggetilsyn
  • Anlæg af biodiversitetstiltag herunder: beplantning, gravning af/oprensning af søer, genplacering af dødt ved m.m.

Partnere

Lars Briggs

lb@amphi.dk
+45 22 92 78 59

KØBENHAVN
Univate By Symbion
Njalsgade 76
2300 København S

ODENSE
Forskerparken 10
5230 Odense M

CVR nr. 1669 3502

Per Klit Christensen

pkc@amphi.dk
+45 20 32 21 73

KIBÆK
Vistelhøjvej 5, Skarrild, 6933 Kibæk 

CVR nr. 16721646

Vores projekter