Projekter

Projekt i TV-Byen

Før opbygningsfasen Da DR flyttede til Amager, blev der bygget nogle nye boliger. Amphi har udført VVM i området og har været involveret i følgende opgaver: • Habitatvurdering, kortlægning af paddearter • Forslag til ændringer, der skal foretages i byggeplanerne, andre erstatsningsvandhuller, der skal tages i betragtning for at minimere indvirkningen på frøer. I opbygningsfasen […]

ÆRØ: Ommel nord, forberedelse til græsning og rydning N2000 2016

Afgræsningsprojektet 17-0331318 beliggende på nordsiden af Ommel halvøen på Ærø, skal sikre optimale leveforhold for stedets sårbare arter af flora og fauna. Strandengene på Ommels nordside huser en mindre bestand af Strandtudser. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme ned i jordniveau, som gavner strandengens blomster samt insekter. Desuden vil kvægets kokasser […]

SemiAquaticLIFE – Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna

LIFE14 NAT/SE/000201 Projekt periode: 2016-2020 The project aim at restoring and improving the conservation status of herptiles and semi-aquatic insects in Natura 2000 sites in southern Sweden (11), Denmark (18), and northern Germany (9). The goals are to ensure viable metapopulations of species listed in Annex II-V. Another objective is to increase awareness and acceptance […]

LIFE Restorating populations of Lesser Spotted Eagle at chosen areas of Natura 2000

LIFE08 NAT/PL/000510 Projekt periode: 2010-2014 The project was carried out by the State Forests Regional Directorate in Białystok along with the Białowieża, Browsk, Dojlidy, Hajnówka, Knyszyn, Waliły and Zednia Forest Inspectorates in cooperation with The Polish Bird Protection Association, Amphi Consult, and FPP Enviro the Polish subsidiary of Amphi Consult. The main goal of the […]

EU projekter

SemiAquaticLIFE – Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna

LIFE14 NAT/SE/000201 Projekt periode: 2016-2020 The project aim at restoring and improving the conservation status of herptiles and semi-aquatic insects in Natura 2000 sites in southern Sweden (11), Denmark (18), and northern Germany (9). The goals are to ensure viable metapopulations of species listed in Annex II-V. Another objective is to increase awareness and acceptance […]

LIFE Restorating populations of Lesser Spotted Eagle at chosen areas of Natura 2000

LIFE08 NAT/PL/000510 Projekt periode: 2010-2014 The project was carried out by the State Forests Regional Directorate in Białystok along with the Białowieża, Browsk, Dojlidy, Hajnówka, Knyszyn, Waliły and Zednia Forest Inspectorates in cooperation with The Polish Bird Protection Association, Amphi Consult, and FPP Enviro the Polish subsidiary of Amphi Consult. The main goal of the […]

Læs mære om EU projekter

Landbrugsstyrelsens projekter

Her er de projekter, der finansieres af Landbrugsstyrelsen, som Amphi har arbejdet med. Disse projekter er under Landdistriktsprogrammet 2014-2020 (LDP2020).

ÆRØ: Ommel nord, forberedelse til græsning og rydning N2000 2016

Afgræsningsprojektet 17-0331318 beliggende på nordsiden af Ommel halvøen på Ærø, skal sikre optimale leveforhold for stedets sårbare arter af flora og fauna. Strandengene på Ommels nordside huser en mindre bestand af Strandtudser. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme ned i jordniveau, som gavner strandengens blomster samt insekter. Desuden vil kvægets kokasser […]

LDP 2020 St. Rise forberedelse til græsning og rydning N2000 2016

Afgræsningsprojektet 16-0335813 beliggende i Sjoen på Rise strand, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna. Rise strand huser en større, men svindende bestand af Bilag IV arten markfirben. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme helt ned i jordniveau, som vil være til gavn for stedets strandengsflora, […]

Oprensning af klokkefrøvandhuller på Østfyn

Oprensning af klokkefrøvandhuller på Østfyn Indtil omkring 1920 – 1930 var klokkefrøen vidt udbredt i det østlige Danmark samt Als, Tunø og Samsø, men i dag er der kun 18 bestande tilbage. De findes i Det Sydfynske Øhav og i det forholdsvis tørre, solrige område ved Storebælt. Klokkefrøen lever på Østfyn fra Taarup Strand i […]

Læs mære om Landbrugsstyrelsens projekter

Projekter i byen

Projekt i TV-Byen

Før opbygningsfasen Da DR flyttede til Amager, blev der bygget nogle nye boliger. Amphi har udført VVM i området og har været involveret i følgende opgaver: • Habitatvurdering, kortlægning af paddearter • Forslag til ændringer, der skal foretages i byggeplanerne, andre erstatsningsvandhuller, der skal tages i betragtning for at minimere indvirkningen på frøer. I opbygningsfasen […]

Læs mære om Projekter i byen