Merværdi ved bekæmpelse og formidling vedr. Rynket Rose og Japansk Pileurt i kystnatur med sommerhuse, hvor der skabes levesteder for bilag 4 arter.