ÆRØ: Ommel nord, forberedelse til græsning og rydning N2000 2016

Afgræsningsprojektet 17-0331318 beliggende på nordsiden af Ommel halvøen på Ærø, skal sikre optimale leveforhold for stedets sårbare arter af flora og fauna.

Strandengene på Ommels nordside huser en mindre bestand af Strandtudser. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme ned i jordniveau, som gavner strandengens blomster samt insekter.
Desuden vil kvægets kokasser blive hjem for diverse bille og fluearter.

Netop mængden af insekter/fluer er vigtig for strandtudsen, som har et stort behov for rigeligt føde, hvis den skal forblive en fast del af Ommel halvøen. Derudover vil afgræsningen af vandhuller og tidvise oversvømmede arealer sikre at der er optimale forhold for æglægningen til strandtudsen.

For yderligere oplysninger kontakt Lars Briggs: 2292 7859, lb@amphi.dk

Strandtudse

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.