Projekt i TV-Byen

Før opbygningsfasen

Da DR flyttede til Amager, blev der bygget nogle nye boliger. Amphi har udført VVM i området og har været involveret i følgende opgaver:

• Habitatvurdering, kortlægning af paddearter

• Forslag til ændringer, der skal foretages i byggeplanerne, andre erstatsningsvandhuller, der skal tages i betragtning for at minimere indvirkningen på frøer.

I opbygningsfasen


• Overvågning af padder, opsætning af paddetunneller, hegn, fælder, flytning af padder


• Oprensning og etablering af vandhuller


• Forvaltningsplan for vandhuller og habitater

Tunnelen sikrer en sikker forbindelse til overvintringshabitatet i Gyngemoseparken
I tilfælde af at padderne tager den forkerte retning, kan de falde ind i tunnelen, og de vil blive ledet af hegn

Efter opbygningsfasen


• Overvågning af padder og evaluering af effektiviteten af de beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført.