BREAAM Europe 2009 – Siloer i Nordhavn, København

2012

Amphi Consult var med i design fase om vurdering af NCC’s ombygning af to tidligere cementsiloer i Københavns Nordhavn. Der blev lavet kortlægning af eksisterende naturindhold og vurdering af konsekvenser for dette, herunder genanvendelse af land af lav naturkvalitet, ændring i biologisk mangfoldighed og gennemførelse af afværgende og forbedrende foranstaltninger. Udarbejdelse af vurderingsrapport med dokumentation i form af tjeklister og beregninger af ændringer i ”økologisk værdi” udfra bl.a. areal af naturtyper og planteartsantal.