HERMANHAVEN i Næstved

Hermanhaven er et nyt seniorvenligt boligfællesskab på Skyttemarken i det østlige Næstved. Hermanhaven indgår i en ny bebyggelse i udkanten af Næstved Kasernes tidligere øvelsesterræn (lokalplan nr. 044, Næstved Kommune) og er en del af Agorahaverne, et nyt boligkoncept fra Tetris A/S.

Tegning fra Agorahaverne

Amphi Consult har været med som rådgiver for at foreslå hvordan man kan fremme biodiversitet i nybyggeri.

Amphi Consult beskrev det nuværende naturgrundlag i området og det vurderes, hvilket naturindhold, der med den rette indsats vil kunne indfinde sig efter byggeriets færdiggørelse.

Byggeriet er disponeret som sammenhængende lejlighedskomplekser, der er forbundet af en overdækket fælles atriumhave. Der etableres to sådanne bygningskomplekser. Imellem disse og syd for bebyggelsen etableres grønne kiler, som friholdes for byggeri.


Foreløbig områdeplan, der viser de to planlagte bebyggelser, vandhullet og matrikelgrænser (stiplede linjer). Højdekurverne viser terrænheldningerne i området. Tegning fra Tetris A/S.

Projektet startede i 2020.