IBIHAVEN i Slagelse

Ibihaven er et nyt seniorvenligt boligfællesskab på Elmesvinget i det nordøstlige Slagelse. Ibihaven indgår i den planlagte bebyggelse Skovbrynet (lokalplan nr. 1194, Slagelse Kommune) og er en del af Agorahaverne, et nyt boligkoncept fra Tetris A/S.

Tegning fra Agorahaverne

Amphi Consult har været med som rådgiver for at foreslå hvordan man kan fremme biodiversitet i nybyggeri.

Amphi Consult udarbejdede en plan for at fremme biodiversitet i nybyggeri. Det nuværende naturgrundlag i området blev beskrevet sammen med muligheder for udvikling af dette ved Ibihaven. Der blev foreslået nogle indsats for at man kunne fremme biodiversitet i området.

Amphi Consult har netop defineret de biologiske forudsætninger for de prioriterede arter/grupper og præsenterede mulige interaktioner mellem plante- og dyrearter i dette område.

Der blev bygget en Biowater Climapond i oktober 2020.

Byggeriet er disponeret som sammenhængende lejlighedskomplekser, der er forbundet af en overdækket fælles atriumhave. Målet om fremme af biodiversitet kan primært nås i de planlagte udearealer vest for bygningskomplekset. Disse udearealer omfatter ca. 2800 m², placeret imellem bygningskomplekset og adgangsvejen Elmesvinget. Det pågældende område betegnes i det følgende ”projektområdet”.

Tegning fra Agorahaverne