Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter, Østebro, København

2012, 2014

I Sankt Kjelds Kvarter på Østerbro blev gennemført en områdefornyelse, hvor der satses bredt på bl.a. klimatilpasning, bygningsrenovering og kulturelle aktiviteter. Blandt de planlagte projekter var der også renovering af flere gårdhaver. Københavns Kommunes Strategi for Biologisk Mangfoldighed (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 2011) indebar bl.a. at levevilkårene for dyr og planter skulle inddrages ved klimatilpasning og andre kommunale projekter.

I 2012 har Amphi Consult i samarbejde med Center for Park og Natur gennemført et projekt med kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter.

Projektets overordnede formål:


1. At skabe et overblik over den biologiske mangfoldighed i området som helhed og fremhæve fund af sårbare, sjældne eller andre karakteristiske arter,


2. At give konkrete ideer til bevaring og fremme af nuværende naturværdier og give input til hvordan der skabes korridorer til omkringliggende grønne områder,


3. At inddrage skoler og borgere i kortlægningsarbejdet og formidle resultaterne bredt,


4. At afprøve og anbefale en metode til registrering af biologisk mangfoldighed i stærkt urbane områder, der kan benyttes til fremtidige projekter inden for en skala fra små byrumsprojekter til omfanget af projektet i Sankt Kjelds Kvarter.


Gårdbesigtigelse
Formidling af bynatur på Carl Nielsens Plads.