GRÅSTEN NOR: forberedelse til græsning og rydning N2000 2017

Afgræsningsprojektet 17-0333861 beliggende i Gråsten Nor, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna.

Gråsten Nor huser forskellige arter af strandengsflora samt bilag IV arten markfirben. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme helt ned i jordniveau, som vil være til gavn for stedets strandengsflora, der er blandt andet Strand-Loppeurt, Maj Gøgeurt og andre mere almindelige blomster og urter som vil tiltrække insekter. Insekterne er vigtige, da de er markfirbenets fødekilde, især er forskellige arter af græshopper deres foretrukne føde. Græshopper har brug for åbne, lune sandede pletter i grønsværen til æglægning. I Gråsten Nor er der netop den variation i jorden, nogle steder tørt, sandet, vådt, salt og fersk, som fordrer en bred vifte af fødemuligheder for bla. Markfirben, men også for arter af padder og fugle.

Med afgræsningen håber vi at markfirbenet, samt den mangfoldige flora fortsat vil være at finde i Gråsten Nor.

For yderligere oplysninger kontakt Lars Briggs: 2292 7859, lb@amphi.dk

Lacerta agilis

Link til  EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne