Biodiversitet i byen

Natur og landskab er under et stadig stigende pres, bl.a. på grund af byvækst. Foruden arealkrav til byfunktioner, landbrug, klimatilpasning osv. belastes naturen af et stadig tættere vejnet, som deler og isolerer biodiversiteten.

Amphi tilbyder løsninger for at fremme biodiversiteten i byen og at forbedre landskabelige sammenhæng (konnektivitet). Vi laver kortlægning af biodiversitet og identificering af biodiversitetshotspots, overvågning af fauna og flora, etablering af erstatningsnatur samt med miljøvurderinger (VVM). Vores produkter har fokus på forbedring af biodiversitet i byområder.