Plejeplaner og naturpleje

Fredede områder

Naturområder kan fredes f.eks. på grund af særlige naturinteresser eller landskabelige interesser.

Kommunen er ofte ansvarlig for at udarbejde plejeplaner for fredede områder og behandle ansøgninger, der vedrører det fredede område. 

Amphi Consult har stor erfaring med naturplanlægning og udarbejdelse af plejeplaner for fredede områder for såvel statslige som kommunale instanser. 

Plejeplaner

Amphi-Consult tilbyder udarbejdelse af plejeplaner for fredede områder og lignende. 

En plejeplan for et fredet område eller et projektområde vil typisk indeholde følgende type opgaver:

  • Kortlægning og tilstandsvurdering af beskyttede naturtyper og arter
  • Beskrivelse af trusler og nødvendig plejeindsats
  • Afholdelse af lodsejermøder med private lodsejere
  • Udarbejdelse af samlet plejeplan