OMMEL NORD: forberedelse til græsning og rydning N2000 2017

Afgræsningsprojektet 17-0331423 beliggende på Ommel halvøen, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna. Ved at afgræsse strandengene på Ommelhalvøen sikrer man at de tidvise samt mere permanente vandhuller som findes, bliver plejet på en måde som gavner stedets bestand af padder. Det er især bilag IV arterne, strandtudse (Epidalea calamita) […]

DRAGONLIFE – Securing Leucorrhinia pectoralis and Pelobates fuscus in the northern distribution area in Estonia and Denmark

LIFE08 NAT/EE/000257 Partners: Allerød Municipality, Denmark Hjørring Municipality, Denmark Vejle Municipality, Denmark Hillerød Municipality, Denmark Gribskov Municipality, Denmark Amphi Consult, Denmark Project duration: 2010-2015 OBJECTIVES The overall objective of the DRAGONLIFE project was to secure the small and isolated populations of yellow-spotted whiteface dragonfly (Leucorrhinia pectoralis) and common spadefoot toad (Pelobates fuscus) in the northern […]

LIFE AMPHICON – Amphibian Conservation and Habitat Restoration

LIFE18NAT/Sl/00711 PROJECT TIME FRAME: 01/11/19 – 31/12/2026 Total project budget: 8 079 824.00 € EC contribution: 4 840 514.00 € THE AMPHICON PROJECT FOCUSES ON THE AMPHIBIAN CONSERVATION AND ON IMPROVING THEIR HABITATS THE MAIN TARGET SPECIES ARE: The Annex II and IV species fire-bellied toad (Bombina bombina), yellow-bellied toad (Bombina variegata), Italian crested newt […]

Ikke-kategoriseret

Vores publikationer

Tools for strategic planning and management of urban water. Wagner, I., Januchta-Szostak, A., Waack-Zając, A. 2014. [In:] Bergier, T., Kronenberg, J., Wagner, I. (eds.) Water in the City. Sustainable Development Applications Journal 5/2014: 17-29 How to safely retain stormwater in the city: technical tools Wagner, I., Krauze, K. 2014. (eds.) 2014. Water in the City. […]

Læs mære om Ikke-kategoriseret

Kontakt

Læs mære om Kontakt

Plejeplaner og naturpleje

Læs mære om Plejeplaner og naturpleje

Projekter

OMMEL NORD: forberedelse til græsning og rydning N2000 2017

Afgræsningsprojektet 17-0331423 beliggende på Ommel halvøen, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna. Ved at afgræsse strandengene på Ommelhalvøen sikrer man at de tidvise samt mere permanente vandhuller som findes, bliver plejet på en måde som gavner stedets bestand af padder. Det er især bilag IV arterne, strandtudse (Epidalea calamita) […]

DRAGONLIFE – Securing Leucorrhinia pectoralis and Pelobates fuscus in the northern distribution area in Estonia and Denmark

LIFE08 NAT/EE/000257 Partners: Allerød Municipality, Denmark Hjørring Municipality, Denmark Vejle Municipality, Denmark Hillerød Municipality, Denmark Gribskov Municipality, Denmark Amphi Consult, Denmark Project duration: 2010-2015 OBJECTIVES The overall objective of the DRAGONLIFE project was to secure the small and isolated populations of yellow-spotted whiteface dragonfly (Leucorrhinia pectoralis) and common spadefoot toad (Pelobates fuscus) in the northern […]

Læs mære om Projekter

Vores ekspertise

Biodiversitet i byen

Natur og landskab er under et stadig stigende pres, bl.a. på grund af byvækst. Foruden arealkrav til byfunktioner, landbrug, klimatilpasning osv. belastes naturen af et stadig tættere vejnet, som deler og isolerer biodiversiteten. Amphi tilbyder løsninger for at fremme biodiversiteten i byen og at forbedre landskabelige sammenhæng (konnektivitet). Vi laver kortlægning af biodiversitet og identificering […]

Klimatilpasning

Siden 2013, har Amphi Consult udviklet klimatilpasning produkter for at bedre håndtere regnvand lokalt og bruge det som en ressource. Vi bruger vores økologiske ekspertise til at udvikle disse løsninger og derfor til at tiltrække mere biodiversitet i byen. Disse løsninger forbedrer menneskers komfort dagligt ved at give dem adgang til naturen. I perioder med […]

Miljøvurdering (VVM )

Projekter eller planer skal konsekvensvurderes for eventuelle påvirkninger af Natura 2000 områder. Tilsvarende er det ofte relevant at konsekvensvurdere en projekt i forhold til beskyttede arter (bilag IV arter).  Konsekvensvurderingen er en fagbiologisk analyse, som tager udgangspunkt i hvilke faktorer i projektet eller planen der fremmer hhv. hæmmer den konkrete naturtype og de tilknyttede arters […]

Læs mære om Vores ekspertise

Vores produkter

Biowater Climapond

Bynatur til fremtidens klima BIOWATER bruger regnvandet som en ressource og kombinerer teknisk vandhåndtering med muligheden for at få mere natur og dyreliv ind i byen. BIOWATER opsamler overskydende regnvand i et nedgravet bassin, så det skaber et permanent vandområde i haver og gårdmiljøer. Det skaber grønne oaser, hvor planter og dyr får levemuligheder. BIOWATER […]

Læs mære om Vores produkter