BREAAM Europe 2009 – Siloer i Nordhavn, København

2012 Amphi Consult var med i design fase om vurdering af NCC’s ombygning af to tidligere cementsiloer i Københavns Nordhavn. Der blev lavet kortlægning af eksisterende naturindhold og vurdering af konsekvenser for dette, herunder genanvendelse af land af lav naturkvalitet, ændring i biologisk mangfoldighed og gennemførelse af afværgende og forbedrende foranstaltninger. Udarbejdelse af vurderingsrapport med […]

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter, Østebro, København

2012, 2014 I Sankt Kjelds Kvarter på Østerbro blev gennemført en områdefornyelse, hvor der satses bredt på bl.a. klimatilpasning, bygningsrenovering og kulturelle aktiviteter. Blandt de planlagte projekter var der også renovering af flere gårdhaver. Københavns Kommunes Strategi for Biologisk Mangfoldighed (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 2011) indebar bl.a. at levevilkårene for dyr og planter skulle […]

HERMANHAVEN i Næstved

Hermanhaven er et nyt seniorvenligt boligfællesskab på Skyttemarken i det østlige Næstved. Hermanhaven indgår i en ny bebyggelse i udkanten af Næstved Kasernes tidligere øvelsesterræn (lokalplan nr. 044, Næstved Kommune) og er en del af Agorahaverne, et nyt boligkoncept fra Tetris A/S. Amphi Consult har været med som rådgiver for at foreslå hvordan man kan […]

IBIHAVEN i Slagelse

Ibihaven er et nyt seniorvenligt boligfællesskab på Elmesvinget i det nordøstlige Slagelse. Ibihaven indgår i den planlagte bebyggelse Skovbrynet (lokalplan nr. 1194, Slagelse Kommune) og er en del af Agorahaverne, et nyt boligkoncept fra Tetris A/S. Amphi Consult har været med som rådgiver for at foreslå hvordan man kan fremme biodiversitet i nybyggeri. Amphi Consult […]

H2020

Læs mære om H2020

Ikke-kategoriseret

Vores publikationer

Tools for strategic planning and management of urban water. Wagner, I., Januchta-Szostak, A., Waack-Zając, A. 2014. [In:] Bergier, T., Kronenberg, J., Wagner, I. (eds.) Water in the City. Sustainable Development Applications Journal 5/2014: 17-29 How to safely retain stormwater in the city: technical tools Wagner, I., Krauze, K. 2014. (eds.) 2014. Water in the City. […]

Læs mære om Ikke-kategoriseret

Kontakt

Læs mære om Kontakt

Plejeplaner og naturpleje

Læs mære om Plejeplaner og naturpleje

Projekter

BREAAM Europe 2009 – Siloer i Nordhavn, København

2012 Amphi Consult var med i design fase om vurdering af NCC’s ombygning af to tidligere cementsiloer i Københavns Nordhavn. Der blev lavet kortlægning af eksisterende naturindhold og vurdering af konsekvenser for dette, herunder genanvendelse af land af lav naturkvalitet, ændring i biologisk mangfoldighed og gennemførelse af afværgende og forbedrende foranstaltninger. Udarbejdelse af vurderingsrapport med […]

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter, Østebro, København

2012, 2014 I Sankt Kjelds Kvarter på Østerbro blev gennemført en områdefornyelse, hvor der satses bredt på bl.a. klimatilpasning, bygningsrenovering og kulturelle aktiviteter. Blandt de planlagte projekter var der også renovering af flere gårdhaver. Københavns Kommunes Strategi for Biologisk Mangfoldighed (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 2011) indebar bl.a. at levevilkårene for dyr og planter skulle […]

Læs mære om Projekter

Uncategorised

Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of Citizens: the euPOLIS Approach

The mission: Innovative euPOLIS urban planning methodology integrates nature-based solutions to enhance the health and wellbeing of citizens in 4 European cities. AMPHI is a partner of the international euPOLIS project, funded by the European Union’s Horizon 2020 program. It is coordinated by the National Technical University of Athens NTUA, interconnecting the knowledge and experience of […]

Læs mære om Uncategorised

Vores ekspertise

Biodiversitet i byen

Natur og landskab er under et stadig stigende pres, bl.a. på grund af byvækst. Foruden arealkrav til byfunktioner, landbrug, klimatilpasning osv. belastes naturen af et stadig tættere vejnet, som deler og isolerer biodiversiteten. Amphi tilbyder løsninger for at fremme biodiversiteten i byen og at forbedre landskabelige sammenhæng (konnektivitet). Vi laver kortlægning af biodiversitet og identificering […]

Klimatilpasning

Siden 2013, har Amphi Consult udviklet klimatilpasning produkter for at bedre håndtere regnvand lokalt og bruge det som en ressource. Vi bruger vores økologiske ekspertise til at udvikle disse løsninger og derfor til at tiltrække mere biodiversitet i byen. Disse løsninger forbedrer menneskers komfort dagligt ved at give dem adgang til naturen. I perioder med […]

Miljøvurdering (VVM )

Projekter eller planer skal konsekvensvurderes for eventuelle påvirkninger af Natura 2000 områder. Tilsvarende er det ofte relevant at konsekvensvurdere en projekt i forhold til beskyttede arter (bilag IV arter).  Konsekvensvurderingen er en fagbiologisk analyse, som tager udgangspunkt i hvilke faktorer i projektet eller planen der fremmer hhv. hæmmer den konkrete naturtype og de tilknyttede arters […]

Læs mære om Vores ekspertise

Vores produkter

Biowater Climapond

Bynatur til fremtidens klima BIOWATER bruger regnvandet som en ressource og kombinerer teknisk vandhåndtering med muligheden for at få mere natur og dyreliv ind i byen. BIOWATER opsamler overskydende regnvand i et nedgravet bassin, så det skaber et permanent vandområde i haver og gårdmiljøer. Det skaber grønne oaser, hvor planter og dyr får levemuligheder. BIOWATER […]

Læs mære om Vores produkter